Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja tvin.hr web stranice podliježu sljedećem:
Cjelokupni sadržaj objavljen na tvin.hr web stranici ne smije se kopirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način koji može nanijeti štetu Tvinu d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani bez izričite pisane suglasnosti Tvin d.o.o. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljene na ovoj web stranici smiju se koristiti samo u individualne i nekomercijalne svrhe, poštujući sva autorska i srodna prava, kao i prava trećih osoba u skladu sa zakonima Hrvatske.

Tvin d.o.o. je vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva objavljenog na web stranici, uključujući softver, dizajn web stranica, zvučne zapise, videozapise, tekst, fotografije i grafiku u Uslugama (skupno nazvano “Sadržaj”), kao i zaštitne znakove, uslužne oznake i logotipe sadržane u njima (nazvane “Oznake”).

Ograničenja korištenja

Mi odobravamo ograničeno, neprenosivo pravo na pristup i korištenje naše web-stranice u nekomercijalne svrhe. Svako neovlašteno korištenje ove web-stranice automatski povlači za sobom prestanak tog prava. Ove uvjete možemo ažurirati ili promijeniti bez prethodne obavijesti. Ako nastavite koristiti ovu web-stranicu nakon što objavimo promjene uvjeta, to znači da ste suglasni s promijenjenim uvjetima. Ako zakon ne zahtijeva drukčije, sve promjene uvjeta stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na našoj web-stranici.

TVIN d.o.o. ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža TVIN d.o.o..

Korištenje stranice

Pristup stranici i podacima koji su sadržani na njoj podliježe navedenim uvjetima i pravilima. Svako korištenje ove web-stranice nakon preuzimanja početne stranice smatrat će se prihvaćanjem sljedećih pravnih uvjeta:

  • Ova stranica namijenjena je isključivo Vašem osobnom korištenju. Komercijalno korištenje ove stranice strogo je zabranjeno osim u slučaju našeg prethodnog pismenog odobrenja. Suglasni ste da nećete koristiti ovu web-stranicu za slanje lančanih pisama, neželjene pošte (junk i spamming), propagandu (komercijalnu ili nekomercijalnu) ili masovnu komunikaciju bilo koje vrste uključujući, ali bez ograničenja na, skupne mailove bilo kojoj osobi koja nije dala izričitu dozvolu da bude uključena u takvu listu. Osim toga, suglasni ste da nećete kreirati hypertext-poveznice s bilo koje stranice koju kontrolirate Vi ili netko drugi na ovu stranicu bez izričitog pismenog odobrenja od naše strane, te ste također suglasni da se nećete pretvarati da ste neka druga osoba ili predstavnik bilo kojeg subjekta, stvarnog ili fiktivnog, uključujući zaposlenike ili naše agente ili bilo koje treće strane koja pruža usluge u vezi s ovom stranicom.
  • Suglasni ste da nećete koristiti robote, spidere, druge automatske uređaje ili ručne procese kako biste nadzirali ili kopirali stranicu ili bilo koji sadržaj ili informaciju koje ona sadrži, osim ako prethodno dobijete naše izričito pismeno odobrenje. Suglasni ste da nećete ni na bilo koji način utjecati ili pokušati utjecati na ispravno funkcioniranje stranice.
  • Suglasni ste da ovoj stranici nećete isporučivati: (i) bilo kakve računalne viruse, crve, vremenske bombe i/ili druge programske rutine čija je namjena da unište, štetno utječu na, prekinu ili otuđe bilo koji sustav, podatke ili informacije; i (ii) bilo kakve sadržaje koji mogu stvoriti bilo kakve obveze za nas.
  • U opsegu koji dopuštaju važeći zakon i regulative, informacije dostupne na stranici ne mogu se smatrati temeljem za bilo koju važnu osobnu ili poslovnu odluku te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornim za eventualno neispunjenje Vaših očekivanja.
  • Ova stranica sadrži poveznice na ostale web-stranice. Poveznice objavljujemo isključivo kao pogodnost za Vas i samo u informativne svrhe. Nismo pregledali sve informacije na tim drugim web-stranicama. Uvrštavanje tih poveznica ni na koji način ne znači da podržavamo ili odobravamo sadržaj, reklame, proizvode, usluge, politike ili druge materijale koji se nalaze na ili su dostupni s tih web-stranica. Ako odlučite pristupiti drugim web-stranicama, to činite na vlastitu odgovornost.
  • Opisi proizvoda objavljeni na našim stranicama. Stranica može sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške ili propuste. Mi nismo odgovorni za tipografske greške i netočne cijene, informacije o proizvodima, reklame ili podatke o dostavi. Oglašene cijene i dostupne količine podložni su promjenama bez prethodne najave.
  • Mi ne preuzimamo odgovornost eventualne štete ili ozljede, uključujući (ali bez ograničenja na) posebne ili posljedične štete uzrokovane vašim korištenjem (ili nemogućnošću korištenja) ove web-stranice, uključujući eventualne štete ili ozljede uzrokovane greškom u izvođenju, greškom, propustom, prekidom, nedostatkom, kašnjenjem, računalnim virusima, kvarom, ili nekim drugim kvarom računala. Izjavljujete da sadržaje ove web-stranice stavljamo na raspolaganje u stanju u kojemu se nalaze bez ikakve garancije bilo koje vrste. Ovu web-stranicu i sve materijale koje ona sadrži koristite isključivo na vlastitu odgovornost.
  • TVIN d.o.o. pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. TVIN d.o.o. je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. TVIN d.o.o. može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti.
  • Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.
  • TVIN d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

Vlasništvo

Svi sadržaji ove web-stranice, poput grafika, logotipa, članaka i ostalih materijala, vlasništvo su TVIN d.o.o., te su zaštićeni autorskim pravom i drugim zakonima. Svi zaštitni znaci i logotipi prikazani na ovoj web-stranici vlasništvo su njihovih vlasnika koji mogu ali ne moraju biti povezani s našom organizacijom.

Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke TVIN d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. TVIN d.o.o. je registrirani žig tvrtke TVIN d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke TVIN d.o.o. strogo je zabranjeno! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke TVIN d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

TVIN d.o.o. ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito tvrtki TVIN d.o.o. besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke TVIN d.o.o., kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

LICENCE I ŽIGOVI

Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je tvrtki TVIN d.o.o. dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu TVIN d.o.o. i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

IZJAVA O JAMSTVU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni tvrtka TVIN d.o.o., njene podružnice, matične kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka TVIN d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka TVIN d.o.o., ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Tvrtka TVIN d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke TVIN d.o.o.. TVIN d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. TVIN d.o.o. ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.

TVIN d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka TVIN d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i TVIN-a d.o.o..

Mjerodavno pravo

Suglasni ste da Vaše korištenje ove stranice, ova Izjava o privatnosti i Sporazum o korištenju te eventualni sporovi u vezi tih dokumenata u svakom pogledu podliježu nadležnim zakonima Republike Hrvatske. Eventualni sporovi u vezi navedenog rješavat će se isključivo u nadležnim sudovima u Osijeku u Hrvatskoj.

Mi odobravamo ograničeno, neprenosivo pravo na pristup i korištenje naše web-stranice u nekomercijalne svrhe. Svako neovlašteno korištenje ove web-stranice automatski povlači za sobom prestanak tog prava. Ove uvjete možemo ažurirati ili promijeniti bez prethodne obavijesti. Ako nastavite koristiti ovu web-stranicu nakon što objavimo promjene uvjeta, to znači da ste suglasni s promijenjenim uvjetima.

Informacije koje TVIN d.o.o.objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u trenutku ulaska, ali Tvin d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju web stranici to čine na vlastitu odgovornost. Tvin d.o.o. može ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Tvin d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu ili drugu štetu koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice ili bilo kakvih pogrešaka ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Osim toga, Tvin d.o.o. će nastojati omogućiti pristup web stranici u bilo kojem trenutku, ali ne jamči da će web stranica ili bilo koji njezin dio biti dostupni u bilo kojem trenutku, niti se može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu uzrokovanu nedostupnošću web stranice.

Web stranica tvin.hr povremeno objavljuje informacije trećih strana i poveznice na druge internetske stranice. Tvin d.o.o. nije odgovoran za točnost ili bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Korisnici bi se trebali obratiti nositelju prava na povezanim stranicama radi točnosti i potpunosti takvih informacija.

Korisnicima tvin.hr web stranice zabranjeno je korištenje web stranice na način koji uzrokuje ili može uzrokovati bilo kakvu štetu, nezakonito korištenje web stranice, provođenje automatiziranog prikupljanja podataka s web stranice, korištenje bilo kakvih podataka prikupljenih s web stranice u marketinške svrhe, slanje ili prijenos zlonamjernog i/ili štetnog softvera na web stranicu, provođenje napada uskraćivanjem usluge na web stranici, objavljivanje sadržaja web stranice na drugim internetskim stranicama, prodaja, iznajmljivanje ili licenciranje bilo kojeg sadržaja s web stranice, javno prikazivanje bilo kojeg sadržaja s web stranice, reprodukcija, izrada kopija i općenito korištenje bilo kojeg sadržaja s web stranice u komercijalne svrhe.

Mjerodavno pravo za tumačenje ovih Pravnih napomena i Uvjeta korištenja je pravo Republike Hrvatske. Tvin d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja ovih Uvjeta korištenja, kao i web stranice, na bilo koji način, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, te neće biti odgovoran za eventualne posljedice proizašle iz takvih promjena.