OPĆI UVJETI POSLOVANJA WEB TRGOVINE (izdanje 01/21)

(dalje u tekstu: „Opći uvjeti“)

 1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima uređuje se korištenje web trgovine na internetskoj adresi www.tvin.hr te odnosi između Kupca i Trgovca (kako su definirani u točki 2. Općih uvjeta), vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i način plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web trgovine.

Na Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015, 14/2019), Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/2003, 67/2008, 130/2011, 36/2009, 30/2014, 32/2019, dalje u tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), Zakon o obveznim odnosima (NN 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, dalje u tekstu: „ZOO“) te drugi relevantni propisi Republike Hrvatske u trenutku objave Općih uvjeta.

Smatra se da pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem Kupac prihvaća ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Kupci su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete koji će biti objavljeni na istima.

Prije izvršenja kupnje, Kupac će imati mogućnost na odgovarajući način potvrditi da je pročitao Opće uvjete te da je s istima suglasan. Opći uvjeti bit će također dostavljeni Kupcu i putem poruke elektroničke pošte kojom se potvrđuje da je narudžba zaprimljena, odnosno ugovor sklopljen.

Trgovac zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranica Trgovca te stupaju na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Općih uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja istih.

U slučaju spora, primjenjivat će se Opći uvjeti koji su bili na snazi prilikom izvršenja narudžbe, odnosno kupnje.

Smatra se da je narudžba, odnosno kupnja, izvršena u trenutku kad Kupac zaprimi poruku elektroničke pošte kojom se ista potvrđuje.

Uslugu web trgovine moguće je koristiti isključivo za narudžbe koje se imaju izvršiti na teritoriju Republike Hrvatske.

Ovi Opći uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem web trgovine.

 • DEFINICIJE POJMOVA
 • Trgovac– TVIN d.o.o., Virovitica, Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, prodavatelj proizvoda i davatelj usluga u web trgovini putem web stranice www.tvin.hr.

Trgovac prodajom putem web trgovine nastupa u svoje ime.

Usluge Trgovca sastoje se od pružanja informacijskih usluga, provođenja financijskih transakcija, prodaje robe Kupcima te organiziranja dostave predmeta prodaje (dalje u tekstu: „Usluge Trgovca“).

 • Kupac- kupac proizvoda je svaka fizička i pravna osoba koja koristi Usluge Trgovca, odnosno koja izvrši postupak registracije na web stranicama Trgovca i koja izvrši kupnju (s ili bez registracije) putem web trgovine tj. koja odabere barem jedan proizvod Trgovca, stavi ga u košaricu za kupnju te za isti izvrši plaćanje na jedan od predviđenih načina.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Trgovac ne odgovara za ugovore sklopljene suprotno ovoj odredbi.

 • CIJENE PROIZVODA

Sve cijene proizvoda predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama te uključuju porez na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: „PDV“) i vrijede za sve ponuđene načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijene proizvoda podložne su promjenama do trenutka potvrde kupnje. Naručeni proizvodi isporučuju se po cijenama i uvjetima važećim na web trgovini na dan predaje narudžbe, bez obzira na cijene i uvjete važeće na dan isporuke.

Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem web trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena proizvoda Trgovca u izložbeno – prodajnim salonima.

Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Izražene cijene proizvoda ne uključuju usluge dostave i montaže.

Dodatne usluge montaže i dostave proizvoda Kupac može odabrati, a koja cijena usluge i montaže se  obračunava sukladno cjeniku dostave i montaže. Cijene dostave u montaže izražene u cjeniku dostave i montaže prikazane su s uračunatim PDV-om.

U slučaju nastale pogreške, a osobito ukoliko cijena istaknuta na internetskim stranicama iz bilo kojeg ne bi odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Trgovac će bez odgode obavijestiti Kupca o istoj, te mu omogućiti da otkaže odnosno izmijeni narudžbu sukladno stvarnoj cijeni proizvoda.

Ukoliko Kupac otkaže narudžbu, Trgovac će kupcu izvršiti povrat uplaćenog novca što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana obavijesti Kupca o otkazu narudžbe.

 • WEB TRGOVINA / INTERNETSKA TRGOVINA

Internetska trgovina je otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Trgovac pridržava pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavi prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograniči ili potpuno onemogući pristup stranicama internetske trgovine. Ako prilikom obrade narudžbe Kupca, Trgovac utvrdi greške u zaprimljenoj narudžbi, kao što je prikaz netočne cijene proizvoda i dostave ili nejasnoće u svezi s adrese isporuke i drugih podataka, Trgovac pridržava pravo provjere i ispravljanja takvih grešaka i nejasnoća ili otkazivanja narudžbe u cijelosti. U slučaju očite pogreške u internetskoj trgovini, Trgovac pridržava pravo da otkaže narudžbe zaprimljene za vrijeme trajanja takve pogreške.

 • FOTOGRAFIJE I INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda i/ili fotografija niti za pogreške nastale prilikom promjene cijena i ažuriranja  internetskih stranica.

Fotografije i opisi ne moraju nužno biti identični naručenom i isporučenom proizvodu. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i fotografijama proizvoda.

Trgovac pridržava pravo na odstupanja u površini, boji drvenih površina i oblika koja su uobičajena na tržištu.

Trgovac pridržava pravo na odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, a s obzirom da su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristika robe.

 • REGISTRACIJA KORISNIKA (KUPACA) I NARUDŽBA PROIZVODA
 • Registracija korisnika se vrši putem web stranice prilikom čega korisnici upisuju određene osobne podatke te pristaju na korištenje takvih osobnih podataka (dalje u tekstu: „Registrirani korisnik“).

Po izvršenoj registraciji, Registrirani korisnik dobiva na korištenje ime i lozinku koji služe za autorizaciju prilikom korištenja web trgovine.

Izvršenom registracijom, korisnik potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete i da su registrirani osobni podaci točni i potpuni te daje suglasnost da Trgovac, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekst: „Opća uredba o zaštiti podataka“) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) obrađuje takve osobne podatke korisnika za potrebe vlastite evidencije, stvaranja baze podataka o Kupcima i pružanja Usluga trgovca te obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.

Smatra se da je Registrirani korisnik, odnosno Kupac izvršivši radnje i potrebne potvrde prilikom postupka izvršavanja narudžbe s Trgovcem sklopio ugovor o kupoprodaji na daljinu.

Sukladno članku 69. Zakona o zaštiti potrošača Trgovac će Kupcu dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju (u pisanom obliku).

 • Po primitku narudžbe Trgovac elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte Kupca, putem koje je izvršena narudžba, šalje Potvrdu o narudžbi. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni, kontakt podaci korisničke službe Trgovca te druge potrebne podatke. Uz dostavu Potvrde narudžbe, Kupcu će biti ujedno biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja web trgovine te obavijest o pravu na jednostrani raskid Ugovora čiji sastavni dio je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora (dalje u tekstu: „Obavijest o jednostranom raskidu“).

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Kupac daje suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja te Obavijest o jednostranom raskidu dostave na navedeni način (elektroničkim putem).

Nakon slanja Potvrde o narudžbi Kupac može izmijeniti narudžbu isključivo putem kontaktiranja službe za korisnike,  na adresu elektroničke pošte webshop@tvin.hr.

Trgovac će isporučiti proizvode Kupcu u naručenoj količini, ako su u trenutku zaprimanja i obrade narudžbe isti na raspolaganju.

U slučaju da Trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku iz razloga što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, Trgovac će o tome pisanim putem, putem elektroničke pošte, obavijestiti Kupca, i to dostavom obavijesti o kašnjenju isporuke naručenih proizvoda. U tom slučaju, Kupac  može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

U slučaju da Kupac, po zaprimanju obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe, odluči otkazati narudžbu proizvoda, Trgovac će Kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 7 radnih dana od dana otkaza narudžbe.

 • JAMSTVO

Za sve proizvode za koje Trgovac daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list.

 • DOSTAVA / PREUZIMANJE ROBE

Nakon izvršene kupnje putem web trgovine, Kupac ima pravo izbora dostave proizvoda ili osobnog preuzimanja naručenog proizvoda u poslovnim prostorima Trgovca.

Cijena dostave nije uračunata u cijene proizvoda objavljenima na web stranicama Trgovca.

Nakon dostave potvrde o narudžbi Trgovac dostavlja Kupcu putem elektroničke pošte potvrdu o zaprimljenoj uplati.

Po spremnosti robe za dostavu, odnosno za preuzimanje, Trgovac Kupcu putem elektroničke pošte dostavlja obavijest o spremnosti robe za isporuku, odnosno za preuzimanje, u kojoj će biti definiran predviđen dan dostave odnosno dan mogućeg osobnog preuzimanja.

Ukoliko Kupac odabere dostavu proizvoda, dostava kupljenog proizvoda vrši se na adresu dostave upisanu prilikom izrade narudžbe. Dostava se obavlja isključivo radnim danom u radnom vremenu Trgovca.

Trgovac će telefonskim putem kontaktirati Kupca radi dogovora oko točnog termina dostave. Ukoliko se Kupac ne javi na telefonski poziv dostavljača ili istog povratno istog ne kontaktira, Trgovac robu neće isporučiti predviđenog dana, već u drugo vrijeme sukladno naknadnom dogovoru Trgovca i Kupca.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti izvršiti dostavu jer na dostavnoj adresi u dogovoreno vrijeme dostave nema Kupca ili druge osobe ovlaštene za preuzimanje proizvoda, troškove takve neuspjele dostave snosi Kupac. Radi ponovnog obavljanja dostave, Trgovac i Kupac će dogovoriti novi termin dostave, čiji trošak snosi Kupac.

Trgovac zadržava pravo promijeniti termin dostave zbog izmijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora te u dogovoru s Kupcem predložiti novi termin dostave.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt. Dostavljač će prilikom isporuke naručenog proizvoda zatražiti od Kupca da potpiše potvrdu o preuzimanju.

U slučaju da neki od naručenih proizvoda nedostaje, Trgovac će ga, po obavijesti Kupca, besplatno dostaviti naknadno u najkraćem mogućem roku.

Dostava naručene robe naplaćuje se u iznosu od minimalno 250,00 kuna (PDV uračunat u cijenu), a ovisi o mjestu dostave, odnosno županiji u kojoj dostava ima biti izvršena. U procesu kupnje putem Internet trgovine, prilikom odabira mjesta dostave Kupac će biti obaviješten o iznosu za dostavu.

Rok isporuke dostupne robe u Internet trgovini je od 14 do 30 radnih dana, osim za one proizvode za koje je Kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke.

Rok za dostavu počinje teći sljedećeg radnog dana nakon zaprimanja uplate odnosno sljedeći radni dan nakon odobrenja autorizacije kreditnih kartica.

U slučaju da Kupac odbije primiti ispravnu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos troškova vezanih za isporuku.

 • UNOS I MONTAŽA

Usluga unosa proizvoda u objekt nije uključena u cijenu.

Usluga montaže proizvoda nije uključena u cijenu, ali ju je moguće ugovoriti s Trgovcem u kojem slučaju se  obračunava na iznos osnovne cijene, bez popusta.

Prilikom pregleda pojedinog proizvoda Kupcu će biti vidljiva i mogućnost odabira usluge montaže istoga te cijena usluge montaže.

Uslugu montaže Kupac može odabrati prilikom narudžbe pojedinog proizvoda klikom na polje „usluga montaže“ u kojem slučaju će cijena usluge montaže biti dodana cijeni proizvoda.

Usluga montaže se naplaćuje (PDV uključen u cijenu):

– vrijednost robe manja ili jednaka 1.000,00 kn – iznos montaže je 250,00 kn

– vrijednost robe od 1000,01 kn do 4.000.00 kn – iznos montaže je 500,00 kn

– vrijednost robe veća od 4.000.01 kn – iznos montaže je 10% od vrijednosti

Montaža se obavlja neovisno o dostavi u terminu naknadno dogovorenom s Kupcem.

Trgovac ne vrši spajanje aparata na energente.

 • NAČIN PLAĆANJA
 1. Naručene proizvode i usluge Kupac može platiti na jedan od slijedećih načina:
 2. općom uplatnicom
 3. internet bankarstvom
 4. kreditnom i/ili debitnom karticom.

Ukoliko Kupac izabere plaćanje uplatnicom ili Internet bankarstvom, na kraju postupka naručivanja bit će mu prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Isti će mu biti dostavljeni i putem elektroničke pošte.

U slučaju da Kupac robu namjerava platiti uplatnicom ili Internet bankarstvom, rok za uplatu je 48 sati od zaprimanja Potvrde narudžbe. Protekom tog roka Trgovac ne garantira za stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala te potvrda narudžbe Kupca postaje neobvezujuća za Trgovca. U tom slučaju Kupac će putem elektroničke pošte zaprimiti Obavijest da je njegova narudžba otkazana.

Trgovac koristi WSPay sustav za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osigurava siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije  te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 • ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim web stranicama sukladno pozitivnim propisima, osobito Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac ne snosi odgovornost u slučaju da su nedostatci posljedica nepravilnog rukovođenja od strane Kupca, uključujući ali ne ograničavajući se na nestručno puštanje u rad, upravljanje, skladištenje, montaža, dostava, održavanje i slično.

 • REKLAMACIJE

Reklamacije se vrše putem elektroničke pošte webshop@tvin.hr .

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim rukovanjem prilikom prijevoza/dostave ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, a takva oštećenja su vidljiva Kupcu pri preuzimanju pošiljke, Kupac nije u obvezi preuzeti pošiljku.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruje se sukladno zakonu o Zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima.

OTKAZIVANJE I RASKID UGOVORA

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke proizvoda Kupcu slanjem nedvosmislene, izričite i jasne izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte webshop@tvin.hr.

Nakon otkazivanja narudžbe, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbe putem elektroničke pošte.

Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, Kupac ima pravo zatražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

U slučaju da je narudžba otkazana nakon što su proizvodi napustili skladište Trgovca, Trgovac ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imao.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu s čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem nedvosmislene, izričite i jasne izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor ili putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora upućenih elektroničkom poštom na adresu webshop@tvin.hr ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca.

Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku zahtjeva za raskid ugovora.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je :

 • Trgovac u potpunosti ispunio ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora proizvod (roba ili usluga) čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili jasno prilagođena Kupcu.

 • TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, osim u slučaju da iz nekog od zakonom propisanih razloga ili na temelju ovih Općih uvjeta ne bude raskinut.

 • PISANI PRIGOVORI KUPACA I SPOROVI

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim važećim primjenjivim propisima Republike Hrvatske.

Svoje pisane prigovore na proizvode i usluge Trgovca Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Trgovca, poštom ili elektronskom poštom na adresu webshop@tvin.hr.

Trgovac je dužan potvrditi da je pisani prigovor Kupca zaprimio.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (dalje u tekstu: „HGK“).

U slučaju spora, Kupac i Trgovac nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Virovitici.

 • PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Trgovac je kao Voditelj obrade podataka usmjeren na zaštitu prikupljenih osobnih podataka, sve u skladu s točkom 6. Općih uvjeta, te njihove obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Trgovac je kao voditelj obrade podataka imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg Kupac može kontaktirati putem adrese elektroničke pošte gdpr@tvin.hr ili na poštom preporučeno adresu sjedišta Trgovca.

Trgovac osobne podatke Kupca obrađuje jer mu zakonski propisi nalažu određena postupanja ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je Kupac stranka ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora temeljem Trgovčeva legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko Trgovac ne može podatke Kupca obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu Kupca.

Ako se obrada podataka vrši temeljem privole Kupca, Kupac može u bilo kojem trenutku povući takvu privolu, na način da o povlačenju privole pošalje obavijest na adresu elektroničke pošte gdpr@tvin.hr.

Kupci u svakom trenutku imaju slijedeća prava :

 • pravo na informiranje o obradi osobnih podataka i pravo na pristup podacima;
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak netočnih i dopunu nepotpunih podataka
 • pravo na brisanje podataka.

Trgovac će prikupljene podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje ranije navedene svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Trgovac će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje Trgovca na čuvanje podataka. Ukoliko je Kupac Trgovcu dao privolu, osobne podatke će Trgovac obrađivati sve do povlačenja privole.

Trgovac se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca na način da se svi podaci o Kupcu strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju, zaštićeni od neovlaštenog pristupa, uporabe, izmjene ili uništenja.

Trgovac neće prosljeđivati osobne podatke bez prethodne suglasnosti Kupca, osim:

 • državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka.
 • vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke samo za ime i za račun, a pod vodstvom i nadzorom Trgovca.
 • COOKIES

Internetske stranice Trgovca koriste kolačiće- tzv. „cookies“, kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti Kupca i na taj način pospješiti realizaciju kupnje.

Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se Kupac koristi te Kupac u svakom trenutku može povući suglasnost za korištenje kolačića, i to na jednak način na koji je takvu suglasnost dao.

Izjava o konverziji

Cijene u drugoj valuti (za korisnike izvan Republike Hrvatske)

Naplata se uvijek vrši u Hrvatskim Kunama.

Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobije se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.

U Virovitici, 7. siječnja 2021.

Back to Top